•  0,00

Rob Houdijk

Please login to use all wishlist features
  • i
    Lamu

Houdijk begon ooit als fijnschilder en portretteerde veel kinderen. De bewegelijkheid van zijn jeugdige modelletjes dwong hem snel iets op papier te zetten. Hij moest op dat moment de essentie van zijn model vangen. Dat lukt schetsmatig zeer treffend. Later werkt hij zijn portretten uit in zijn atelier.

Dit heeft geresulteerd in een geheel eigen klassieke schilderstijl. Ook in de bronzen beelden van Rob Houdijk komt zijn vlotte handtekening terug.

Houdijk is gefascineerd door mensen in hun omgeving, het liefst in interactie, in beweging. In zowel zijn schilderijen als in zijn beelden komen dezelfde onderwer­pen terug.